,

മാംസപേശികള്‍ എങ്ങനെ വളരുന്നു? മാംസപേശികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിറകിലെ ശാസ്ത്രം

നാമെല്ലാം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് – ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുവാനും മാംസ പേശികളുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും....
,

ബോഡി ബില്‍ഡിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണവും 8 പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും

1) ക്ലസ്റ്റര്‍ സെറ്റുകള്‍ (cluster sets) repഇന്‍റെ ചലനവേത്തോത് (velocity) നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ സഹായിക്കും കൂടുതല്‍ ഭാരം ഉപയോഗിച്ച് വ്യായാമം...

കൂടുതല്‍ ഭാരം ഉയര്‍ത്താതെ മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം നേടാനുള്ള 3 മാര്‍ഗ്ഗങ്ങ‍ള്‍

കൂടുതല്‍ ഭാരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം നേടാനുള്ള ഏക മാര്‍ഗ്ഗം എന്നാണ് നിങ്ങള്‍ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്കില്‍‍ ഇത്...